Smart Office ratkaisut


Audiovisuaalisen tiedon merkitys yrityksissä on kasvanut vuosi vuodelta. Easy Livin' Smart Office ratkaisut mahdollistavat AV-järjestelmien tehokkaan hyödyntämisen päivittäisessä toiminnassa. Edistynyt kokoustekniikka, älykäs etähallinta ja helppokäyttöinen esitystekniikka tukevat liiketoimintaa ja parantavat toiminnan tehokkuutta. Tutustu Smart Office ratkaisuihin alla löytyvistä osioista.

Yksinkertaisempi kokoustekniikka

Virtuaalikokoukset ja etätyöskentely ovat yleistyneet räjähdysmäisesti viime vuosina. Samalla kun aikaa säästyy turhalta matkustamiselta myös vaatimukset tekniikan toimivuudelle kasvavat. Helppokäyttöinen, laadukas ja useita liittymistapoja tukeva kokoustekniikka mahdollistaa tehokkaan kokoustamisen käytettävistä laitteista riippumatta. Yksinkertainen kokoustekniikka ei vaadi käyttäjältä ylimääräistä osaamista, jolloin kokoukset ovat aina tehokkaita ja aikaa jää myös tuottavampaan työhön.

Lue lisää

Vaikuttavampi esitystekniikka

Monet yritykset puhuvat esitystekniikasta mutta mitä sillä tarkoitetaan? Käytännössä kaikki audiovisuaaliseen viestintään käytettävät AV-laitteet ja ohjelmistot ovat esitystekniikkaa. Toimiva esitystekniikka mahdollistaa audiovisuaalisen tiedon jakamisen ja esittämisen sellaisessa muodossa mikä parhaiten palvelee tarkoitusta. Parhaimmillaan se on keino vaikuttaa tiedon vastaanottajan tunnetilaan ja mielikuviin. Esitysteknikkaa hyödynnetään lähes kaikissa tiloissa aina myymälästä koulutustiloihin.

Lue lisää

Älykkäämpi etähallinta

Erilaisten pilvipalveluiden myötä myös tietoliikenne- ja AV-järjestelmien etähallinta mahdollisuudet ovat yleistyneet. Valitettavan usein eri järjestelmien etähallinta on kuitenkin jouduttu toteuttamaan erillisinä ratkaisuina. OvrC on tietoliikenne-, AV- ja erilaisten älylaitteiden etähallintaan suunniteltu ohjelmisto joka mahdollistaa laitteiden hallinnan yhden sovelluksen avulla. OvrC sovelluksen avulla laitteiden hallinta, monitorointi ja päivitykset voidaan tehdä etänä mikä säästää aikaa ja kustannuksia.

Lue lisää

Edistyneempi käytettävyys

Yrityksen AV-järjestelmien käyttö voi osoittautua vaikeaksi hallittavien laitteiden määrän kasvaessa. Myös usein vaihtuvat käyttäjät luovat omat haasteensa. Hyvin toteutettu ohjausjärjestelmä hallitsee keskitetysti useita laitteita ja on käyttäjälle intuitiivinen, jolloin tarve jatkuvalle käytön tuelle pienenee. Laadukkaasti toteutettu ohjausjärjestelmä vähentää myös huollon tarvetta ja on helposti skaalattavissa tulevaisuuden tarpeisiin. Hyvä käyttökokemus tehostaa toimintaa ja parantaa yrityksestä välittyvää mielikuvaa.

Lue lisää

Toimivampi tietoliikenne

Lähes kaikki yritystoimintaan liittyvät laitteet ja järjestelmät liitetään nykypäivänä tietoliikenneverkkoon. Kasvanut tietoliikenteen määrä on herättänyt huolta kyberturvallisuudesta, mutta toimivat tietoliikenneyhteydet vaikuttavat myös päivittäiseen työskentelyyn. AV-järjestelmiä tukeva tietoverkko mahdollistaa katkeamattomat videopalaverit ja toimiva etäyhteys takaa pääsyn tarvittaviin tietoihin myös etänä. Itseään monitoroiva tietoverkko myös huoltaa itseään ja ilmoittaa ongelmista niiden sattuessa.

Lue lisää

Viimeistellympi asennus

Laadukas ja viimeistelty asennus ei ole itsestäänselvyys. Asennusjälki ja huollettavuus jättää usein toivomisen varaa myös kalliiden järjestelmien kohdalla. Laadukkaat asennustarvikkeet eivät korvaa ammattitaitoa, mutta ne voivat nopeuttaa asennustyötä, huolehtia riittävästä ilmankierrosta, parantaa käyttömukavuutta ja helpottaa pääsyä kriittisiin komponentteihin myös asennuksen jälkeen. Helppo huollettavuus ei pelkästää nopeuta laitteiden huoltoa ja päivitystä, vaan pidentää myös niiden oletettua käyttöikää.

Lue lisää
Takaisin ylös