Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu: 01.05.2018. Viimeisin muutos: 2.11.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: EL Distribution Oy
Y-tunnus: 2321503-9
Osoite: Vetotie 4
Postinumero: 01610
Postitoimipaikka: Vantaa
Puhelinnumero: 010 274 5320
Sähköpostiosoite: info@easylivin.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yritys: EL Distribution Oy
Nimi: Timo Piironen
Osoite: Vetotie 4
Postinumero: 01610
Postitoimipaikka: Vantaa
Puhelinnumero: 0400604711
Sähköposti: timo.piironen@easylivin.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: EL Distribution Oy
Nimi: Mikko Korpinurmi
Osoite: Vetotie 4
Postinumero: 01610
Postitoimipaikka: Vantaa
Puhelinnumero: 0503578851
Sähköposti: mikko.korpinurmi@easylivin.fi

4. Rekisterin nimi

EL Distribution Oy:n asiakasrekisteri

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen, käyttöoikeuksien hallintaan, rekisteröityneiden käyttäjien tilausten käsittelyyn, asiakasviestintään, asiakassuhteiden ylläpitoon, sekä yritysasiakkaiden nimenkirjoitusoikeuden tarkastamiseen.

6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperuste

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaan tietoinen suostumus, toimeksianto, dokumentoitu sopimus, tai oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, yritys/organisaatio, y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, asiakastunnus/käyttäjätunnus, asiakkaan rooli, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutusosoite, toimitusosoite, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot (asiakkaan itse antamat).

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakassuhteen hoitamiseksi.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esimerkiksi. ytj.fi) ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan (esimerkiksi messut ja vastaavat tapahtumat). Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

10. Evästeiden käyttö

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka ei vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin, sivuston kehittämiseen, viestinnän kohdentamiseen, helpottamaan sivustolle kirjautumista, sekä varmistamaan sivuston toiminta. Sivustomme käyttää Google Analytics evästeitä, joiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille (osa palvelimista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella).

11. Tietojen luovuttaminen ja siirto kolmansille osapuolille

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää verkkokaupan ylläpitoon tai käyttöön osallistuville kolmansille osapuolille niiltä osin kuin se on verkkokaupan ylläpidon, asiakaspalvelun, tietojenkäsittelyn tai tilausten käsittelyn osalta vaadittua.

12. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävien tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterin henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana tietojärjestelmään kirjautumista varten. Sähköiset tiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla (esimerkiksi SSL-suojattu yhteys). Internet-palvelimien ja niihin yhteydessä olevien laitteiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

14. Rekisteröidyn oikeudet tietojen tarkastamiseen ja oikaisuun

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tai epätäydellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Tarkistus ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterissä oleva henkilö voi peruuttaa aikaisemmin antamansa suostumuksen tietojen käsittelylle tai tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

15. Automatisoidut päätökset

Rekisterissä olevan henkilön tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

16. Kehen olla yhteydessä?

Tietosuojaselostetta koskevat kysymykset ja pyynnöt tulee esittää rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (kohta 2.). Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä rekisterin pitäjälle. Vastaus toimitetaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

17. Tietosuojaselosteen muutokset

EL Distribution Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta lainsäädännön tai toiminnan muutosten johdosta. Tietosuojaselosteen muutospäiväys on merkitty selosteen alkuun.

Takaisin ylös